Info

Palveluseteli

Kuulumme palvelusetelituottajarekisteriin. Voit hyödyntää palveluseteleitä palveluihimme. Myös Lapsiperheet voivat hyödyntää tätä etua.

Voit saada palvelusetelin palvelutarvearvioinnin ja myöntämiskriteereiden perusteella. Palvelusetelistä tehdään aina viranhaltijapäätös. Päätöksen perusteella kunta maksaa palvelun käyttäjän yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut setelin arvoon asti.

Lisätietoa palveluseteleistä:
http://www.jyvaskyla.fi/sote/palveluseteli

Kotitalousvähennys

Sinulla on mahdollisuus saada suuresta osasta palveluitamme kotitalousvähennys. Vuonna 2013 kotitalousvähennyksen suuruus on 45 % palvelun hinnasta. Näin ollen Sinulle jää maksettavaa palvelusta ainoastaan 55 %.

Kotitalousvähennystä saa kotona teetetystä työstä. Vuonna 2013 kotitalousvähennyksen määrä henkilöä kohden on 2000 €. Samassa taloudessa asuvat puolisot voivat tehdä vähennyksen erikseen, jolloin veroetu on yhteensä 4000 €. Vuosiomavastuu on vuodessa 100 €. Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö sekä asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö.

Lisätietoa:
http://www.kotitalousvahennys.fi
http://www.vero.fi

Omaishoitajan oikeus vapaaseen

Muistathan, että omaishoitajille kuuluu lakisääteinen oikeus kolmen vuorokauden (3vrk) mittaiseen vapaaseen. Vapaat tulee käyttää sinä kalenterivuonna, jona ne kertyvät. Tutustuthan Omaishoidon lomitus -palveluumme.