Miksi valita meidät?

Sairaus tai muu rajoite eivät saisi olla esteenä tehdä itselle tärkeitä asioita. Me haluamme tukea ja tehdä mahdolliseksi sen, että asiakkaamme löytävät uusia keinoja tehdä heille tärkeitä asioita.

Tavoitteenamme on asiakkaidemme elämänlaadun ja voimavarojen säilyttäminen heidän omien mielenkiinnon kohteiden kautta. Yhdessä tekeminen sekä kuntouttaa että antaa onnistumisen elämyksiä.

Pidämme tärkeänä sitä, että ikäihmiset sekä muut erityisryhmiin kuuluvat ihmiset huomioidaan ja heidän elämänlaatuaan pyritään ylläpitämään mahdollisista rajoitteista huolimatta. Meille jokainen asiakas on aidosti tärkeä.

Itse tekeminen mahdollistaa onnistumisten kokemuksissa ja sen avulla ikäihminen voi kokea itsensä hyödylliseksi ja tärkeäksi. Se luo pohjaa yhdessäololle ja keskustelulle, joka tukee sosiaalisia voimavaroja ja tuo luottamusta asiakkaan ja hoitajan välille. Arjen askareet yhteisvoimin tukevat juuri näissä asioissa. viriketoiminta kuntouttavasti luo pohjaa sosiaalisille kontakteille ja yhteiselle tekemiselle, joka taas tuo mielekkyyttä elämään.

Nykypäivänä sosiaaliset, psyykkiset ja fyysiset ongelmat ovat kasvussa. Me haluamme omalta osaltamme olla ennaltaehkäisemässä näitä ongelmia ja olla rakentamassa parempaa tulevaisuutta.

Kun asiakasta tuetaan ja hänelle annetaan mahdollisuus tehdä itse, pystyy hän tuntemaan itsensä tärkeäksi eikä hän passivoidu. Passivoitumista tapahtuu juuri silloin, kun asiat tehdään valmiiksi hänen puolestaan, mikä taas voi aiheuttaa sen, että ihminen tuntee itsensä hyödyttömäksi.

Meidän toimintaperiaatteemme perustuvat siihen, että tuemme ja teemme yhdessä asiakkaidemme kanssa heille mieluisia asioita. Tekemisen mahdollistaminen edesauttaa onnistumisten kokemisessa ja mahdollistaa hyvinvoinnin edistämistä.

Yhdessä tekeminen auttaa ylläpitämään myös sosiaalista hyvinvointia. Luottamuksellinen asiakassuhde syntyy, kun avustaja ei vaihdu jatkuvasti. Me haluamme aidosti tuottaa parempaa oloa ihmisten päiviin. Nuoresta iästämme huolimatta olemme ehtineet tehdä paljon. Meiltä löytyy runsaasti kokemusta alan töistä.

Pyrimme siihen, ettei avustaja vaihtuisi jatkuvasti. Uskomme tämän mahdollistavan syvemmän asiakassuhteen syntymisen ja luotettavuuden asiakkaan ja avustajan välille. Luovina ihmisinä kehitämme jatkuvasti uutta, jotta pystymme vastaamaan paremmin asiakkaidemme tarpeisiin.